o firmie
grzałki, suszarki, akcesoria
ogrzewacze
suszarki
akcesoria
na zamówienieInformacja

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe nr 2

Elektryczne
urządzenia grzewcze
Zapytanie ofertowe
Wyciąg z PRE

Firma ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH JANKIEWICZ I SYN S.C.
realizuje projekt "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Jankiewicz i Syn S.C."
w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łączny budżet projektu wynosi 412 300,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 209 900,00 PLN.
Okres realizacji projektu: 2013-01-01 do 2014-12-31